Amendement Koerhuis

Gewijzigd amendement van de leden Koerhuis en Terpstra Onze Minister draagt er zorg voor dat een bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, aan te vragen energieprestatiecertificaat als bedoeld in artikel 2 van de Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen, langs digitale […]

Overdreven kosten voor het energielabel

ATR gaat uit van schromelijk overdreven kosten voor het expertlabel Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft zich met een advies gebaseerd op foute aannames op een ondeskundige wijze gemengd in de discussie over het energielabel. Door diverse onjuistheden en het selectief gebruiken van onderdelen uit een EIB-onderzoek, schetst het ATR een beeld van de kosten […]

Kamerbrief Minister Ollongren

Het nieuwe label gaat weer door per 01-01-2021 Althans dat is de bedoeling van Minister Ollongren nadat eerder in september de motie Koershuis en Terpstra was aangenomen in de tweede kamer. De samenvatting van de genoemde motie zijn de zorgen vanwege de hogere prijs voor het nieuwe energielabel welke per 01-01-2021 geleverd moet worden bij […]

Energielabel uitgesteld

Tweede kamer wil (opnieuw) uitstel van het energielabel De invoering van een nieuw energielabel wordt mogelijk uitgesteld. Per 1 januari 2021 zou er een expert moeten langskomen om te checken wat de energieprestatie van een huis is, maar de Tweede Kamer wil niet dat huiseigenaren of huurders meer geld kwijt zijn voor een label als […]

Energielabel aanvragen

Energielabel aanvragen Per 1 januari 2021 gaat het energielabel helemaal op de schop. Zo kon je tot 31 december 2021 als consument zelf een energielabel maken op een website van de overheid en deze laten controleren door een daartoe opgeleide deskundige. De vergoeding welke u voor die controle moest betalen varieerde van enkele euros tot […]

Verduurzamen van mijn woning

Verduurzamen van mijn woning Wordt mijn energierekening hoger als de belasting op gas omhoog gaat? De belasting op gas wordt geleidelijk verhoogd terwijl de belasting op elektriciteit wordt verlaagd. Het belastingdeel van de energierekening wordt voor een gemiddeld huishouden in 2020 met €100 verlaagd, blijft in 2021 gelijk en stijgt na 2021 geleidelijk. Het kabinet […]

Duurzame elektriciteit

Duurzame elektriciteit Hoe gaan we in de toekomst voldoende elektriciteit opwekken op een duurzame manier? Het kabinet wil zoveel mogelijk elektriciteit halen uit zon en wind. Daarnaast is er een vorm van elektriciteitsproductie nodig die niet uit wind of zon komt (het zogenoemde regelbare vermogen). Het elektriciteitssysteem kan in de toekomst op een aantal manieren […]

Klimaattransitie kosten & baten

Kosten en baten van de klimaattransitie Wat kost de transitie? Het kabinet wil de transitie zo kostenefficiënt mogelijk realiseren, zodat de transitie betaalbaar blijft voor iedereen. De totale extra nationale kosten van het Klimaatakkoord in 2030 zijn lager 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (bbp) in 2030. Als samenleving moeten we dus in staat zijn […]

Klimaat akkoord

Klimaatakkoord 28 Juni 2019 een feit Wat is het Klimaatakkoord? Het Klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen, met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, dat de actieve steun heeft van zoveel mogelijk bijdragende partijen en waarmee het politieke reductiedoel van 49% wordt gerealiseerd. Wat is het doel van het Klimaatakkoord? De politiek heeft een doel […]