Nieuws

Amendement Koerhuis

koerhuis1

Gewijzigd amendement van de leden Koerhuis en Terpstra

Onze Minister draagt er zorg voor dat een bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, aan te vragen energieprestatiecertificaat als bedoeld in artikel 2 van de Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen, langs digitale weg kan geschieden.

Toelichting: Door het ontwerpbesluit energieprestatie van gebouwen en inijking van energielabels kunnen huiseigenaren niet langer zelf digitaal een energielabel aanvragen. De consequentie daarvan is dat huiseigenaren worden verplicht een dure energie-expert te laten langskomen, omdat een geldig energielabel op straffe van een boete verplicht is bij het verkopen van een huis. De kosten van een energielabel dat is afgegeven door een energie-expert die fysiek langskomt, zijn gemiddeld 190 euro. Dat is erg hoog vergeleken met het huidige, goedkope energielabel dat minder dan 10 euro kost.

Wat regelt het amendement?

Dit amendement legt vast dat huiseigenaren het nieuwe energielabel nog steeds zelf digitaal kunnen aanvragen, zodat het niet verplicht is om een dure energie-expert fysiek te laten langskomen. Het nieuwe, digitale energielabel moet wel worden uitgedrukt in kWh/m2 om te voldoen aan de betreffende EU richtlijn. Dit amendement moet voorkomen dat de kosten voor een energielabel voor huiseigenaren zo’n 2.000% stijgen. In de Begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2021 wordt aangegeven dat het nieuwe energielabel zal gaan gelden per 1 januari 2021. Dit amendement regelt dat de regering een digitale optie moet aanbieden aan huiseigenaren om het energielabel nog steeds zelf digitaal te kunnen aanvragen. De indieners merken daarbij op dat de betreffende EU richtlijn expliciet de ruimte biedt voor innovatieve methoden om het nieuwe energielabel vast te stellen. Door het gebruik van data die nu al digitaal beschikbaar zijn en in de toekomst beschikbaar komen, kan de nauwkeurigheid van het nieuwe, digitaal aangevraagde energielabel worden verbeterd. Te denken valt daarbij aan data van energieverbruik, slimme energie-meters en digitale straat- en satellietbeelden.

Regel het tot 31-12-2020 voor circa 10 euro, vanaf 1 januari 2021 bedragen de kosten € 295,-

Dit amendement zou moeten regelen dat het energielabel dus toch digitaal door een consument kan worden aangevraagd. Voor de energielabel adviseurs allemaal geen positieve ontwikkelingen en vooral onzekerheid. Tot 31-12-2020 kan een consument zelf bij de rijksoverheid voor een paar euro een energielabel aanvragen. Vanaf 01-01-2021 moet een adviseur langs komen voor een opname van de woningdetails. Een dergelijke inspectie kost € 295,- (voor woningen tot 500m3. Meerprijs per 100m3 is: € 25,- inclusief BTW) en kunt u hier aanvragen. Een woningeigenaar heeft bij verkoop een meldplicht, om een volledig en betrouwbaar energetisch en bouwkundig beeld te geven aan een potentiele koper kan ook een bouwkundige keuring worden overwogen.

Gebeld worden voor meer informatie?

Of stel direct uw vraag door te mailen naar: info@energielabel-kopen.nl.