Hoe werken energielabels voor woningen in 2021?

Vanaf 2021 geldt een nieuwe regelgeving omtrent het Energielabel voor woningen. Voor 2021 was het al verplicht om een geldig energielabel te hebben bij een woningtransactiemoment, ofwel bij de koop of de verkoop van een woning. Wat verandert is de wijze waarop het energielabel wordt vastgesteld. Vanaf 2021 moet een gediplomeerd inspecteur daarvoor uw woning te bezoeken. U leest er meer over op deze pagina.

Oude situatie

De nieuwe regelgeving voor energielabel voor woningen is geldig met ingang van 1 januari 2021. Voor deze datum was het mogelijk zelf een energielabel aan te vragen via een overheidswebsite. Uw energielabel werd vastgesteld aan de hand van digitaal bewijs. Zoals facturen, foto’s of een bouwtechnisch rapport. Een erkend deskundige diende dit vervolgens wel vast te stellen, maar het was niet nodig dat deze deskundige uw huis daadwerkelijk inspecteerde om het betreffende energielabel vast te stellen. Sterker nog. Dat was onmogelijk gezien de kosten van maximaal 20 euro.

Energielabel voor woningen

Per ingang van 2021 is deze regelgeving dus anders. Een energielabel voor woningen aanvragen gaat niet meer op de hierboven beschreven manier. Deze verandering vindt zijn oorsprong in het klimaatakkoord. Dit akkoord heeft als doel om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 en daarmee klimaatverandering tegen te gaan. Met de regelgeving voor 2021 was de kwaliteit van de energielabels voor woningen zeer laag. Temeer omdat de inspecteur voor het eerdergenoemde bedrag geen goed werk kon leveren. Het energielabel heeft op deze manier weinig bijdrage kunnen leveren aan de doestelling van het klimaatakkoord om minder broeikasgassen uit te stoten.

Energielabel voor woningen vanaf 2021

In de basis blijven dezelfde regels gelden. Bij een woningtransactiemoment, dus op het moment dat er een woning wordt verkocht, moet er een geldig energielabel aanwezig zijn. Waarbij een energielabel een geldigheidsduur van 10 jaar heeft. Niet de koper, maar de verkopende partij is verplicht dit label te verzorgen. Mocht de verkoper van een woning dus geen geldig energielabel in bezit hebben, dient deze aangevraagd te worden zodat er tijdens het transactiemoment een geldig energielabel voor de woning aanwezig is.

Woningopname door een deskundige

Om het energielabel voor woningen vast te stellen dienen gediplomeerde inspecteurs het huis te bezoeken en onderzoeken. Niet meer voor het bedrag van een paar euro, maar tegen een logische vergoeding. Deze nieuwe regelgeving maakt het hiermee mogelijk dat er goede inspectie mogelijk is voordat het energielabel wordt uitgegeven. Daarmee wordt ook de kwaliteit van de energielabels voor woningen geborgd.

Aansprakelijkheid

De nieuwe regelgeving stelt hier wel tegenover dat de inspecteur verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het uitgegeven energielabel. Mocht blijken dat een energielabel foutief is uitgegeven, kan de inspecteur hier dus op worden aangesproken. Logisch uiteraard. Een ieder moet zijn werk met grote zorgvuldigheid en juistheid uitvoeren. Inspecteurs worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Op het afschrift wat behoort bij het energielabel is meer informatie te vinden over de isolatie per bouwonderdeel en de installaties waarmee de woning is uitgerust. Ook dat is een verschil met de levering van het energielabel voor 2021.

Vraag het energielabel aan

Inspectie voor het vaststellen van een energielabel

De gediplomeerde inspecteur komt bij u thuis om het energielabel vast te stellen. Gemiddeld duurt dit bezoek een uur. Dit is ook afhankelijk van de grootte van uw woning. Het aanvragen van een energielabel heeft een vaste prijs van € 349,- inclusief BTW voor woningen tot 500m3. De meerprijs per 100m3 is: € 25,- inclusief BTW.

Inspectie van de woning

Tijdens het bezoek van de inspecteur wordt u woning aan de binnen- en buitenzijde geïnspecteerd. Omdat het gaat om het verkrijgen van een energielabel wordt er daarbij alleen gekeken naar zaken die relevant zijn om het energielabel vast te stellen. Dus niet naar de bouwtechnische staat van de woning. Met behulp van apparatuur worden RC-waardes van de beglazing vastgesteld, worden ruimtes gemeten, enzovoorts. Wij maken gebruik van een softwareprogramma, ontwikkeld om  deze data om te zetten in het juiste energielabel voor woningen.

Een energielabel via Energielabel Kopen

Aanvragen Energielabel heeft een groot netwerk inspecteurs beschikbaar, verdeeld over heel het land. Daarom is het mogelijk om via ons op korte termijn een afspraak te maken. Via het formulier onderaan deze pagina kunt u een afspraak plannen. Wij nemen vervolgens contact met u op om een voor u gelegen moment te kiezen. Binnen 24 uur (op werkdagen) nadat de inspecteur uw huis heeft bezocht is het energielabel beschikbaar.

Energielabel Kopen is een entiteit van Homekeur B.V.

Energielabel