Dit zijn de kosten van een energielabel in 2021

Er is veel veranderd rondom het energielabel sinds 1 januari 2021. Bijvoorbeeld de kosten. Maar ook de procedure van het aanvragen. We leggen uit wat er verandert is en waarom deze wet- en regelgeving is aangepast. Ook leest u wat de kosten energielabel 2021 zijn. Via het formulier onderaan deze pagina kunt u zich eenvoudig aanmelden voor het aanvragen van een energielabel.

Wat is er veranderd?

In de basis blijft het energielabel voor woningen bestaan. De regelgeving eromheen is echter enorm aangescherpt sinds 1 januari 2021. Voor de hiervoor genoemde datum was het geen verplichting dat een deskundige uw huis bezocht om de inspectie uit te voeren die nodig is om het energielabel vast te stellen. Het voldeed dat u digitaal wat documenten kon overleggen waaruit moest blijken dat uw huis energiezuiniger is geworden sinds het laatst uitgegeven energielabel.

Kosten energielabel 2021

De kosten zijn vanaf 2021 aanzienlijk gestegen voor het aanvragen van een energielabel. En dat is niet zo verwonderlijk. Eerst moest een deskundige zijn werk leveren voor maximaal twee tientjes. Logischerwijs kan iemand er dan niet veel werk van maken om gedegen kwaliteit te leveren. Nu kan de inspecteur goede kwaliteit bieden doordat er meer tijd beschikbaar is. Onze prijs is € 349,- inclusief BTW, voor woningen tot 500m3. We rekenen een meerprijs van € 25,- inclusief BTW per 100m3.

Waarom zijn deze wijzigingen?

Het energielabel geeft een goed beeld van de status quo van de energiezuinigheid van de energiemarkt. En voor een woningeigenaar specifiek van zijn eigen woning. Deze informatie is ook relevant voor de potentiële woningkoper, in de afweging wel of niet te kiezen voor een huis.

Het energielabel heeft daarmee een aanjagende functie voor de woningeigenaar om zijn huis te verduurzamen. Met de oude regelgeving functioneerde deze aanjagende functie echter niet voldoende, wat als gevolg heeft gehad dat de verduurzaming van de woningmarkt niet vlot is gegaan. De kernoorzaak daarvan was de matige kwaliteit van de uitgegeven energielabels, doordat er maar beperkte tijd beschikbaar was voor de deskundige.

Dat is voor de overheid de reden geweest in te grijpen. Er is immers een klimmaatakkoord waarin afgesproken is 49% minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 dan we in Nederland deden in 1990.

Hoe gaat het in z’n werk?

Nadat u uw gegevens via onze website heeft achtergelaten nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Vervolgens komt de deskundige bij u aan huis. Betreft het een woning tot 1000m3 zal een inspectie van de deskundige ongeveer een uur lang zijn. Tijdens dit onderzoek voert de deskundige diverse metingen en inspecties uit. Allereest een visuele inspectie aan binnen- en buitenzijde van de woning. Maar ook wordt er gebruik gemaakt van gespecialiseerde apparatuur. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van de rc-waardes van uw beglazing.

kosten energielabel 2021

Kosten energielabel 2021

Nadat de inspecteur klaar is met het onderzoek van de woning (waarbij niet wordt gekeken naar de bouwtechnische staat van het huis), wordt alle data verwerkt in een softwareprogramma. Vervolgens leveren wij het energielabel op werkdagen binnen vierentwintig uur uit. Ook wordt het energielabel automatisch afgemeld bij de kadasters en overheden.

Hoelang duurt een traject?

Het aanvragen van een energielabel kan snel geregeld worden. Daar wij landelijk een groot netwerk beschikbaar hebben, hebben wij vrijwel altijd een deskundige in uw regio beschikbaar. De kosten energielabel 2021 hebben hierboven al beschreven, en kunt u ook vinden in de beschrijving van het formulier. Welke u vindt onderaan deze pagina.

Inzet van een inspecteur

De deskundige die uw woning inspecteert is een gediplomeerd persoon. Wij werken uitsluitend met mensen die hun vak goed verstaan. Vanuit de overheid wordt er met regelmaat een steekproef gehouden onder deze groep mensen, om te kijken of het geleverde werk voldoet aan de gestelde standaarden. Wanneer er ondermaats wordt geleverd heeft dit logischerwijs consequenties voor de deskundige. Op deze manier wordt de kwaliteit van het vakgebied en de energielabels geborgd.

Meer weten?

Meer weten over kosten energielabel 2021 of over het aanvragen ervan? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken per mail via: info@energielabel-kopen.nl. Ook kunt u direct een bericht versturen via onze contactpagina. Meer weten over wie wij zijn? Bezoek dan deze ‘over ons’ pagina. Via deze pagina leest u alle recente ontwikkelingen rondom het energielabel.

Homekeur B.V. is eigenaar van deze website.

kosten energielabel 2021