Energielabel is verplicht bij verkoop van uw huis. Lees wat je moet weten

Een geldig energielabel is verplicht bij verkoop van uw huis. Lees wat je moet weten via deze pagina. Direct een energielabel aanvragen voor uw woning? Meld u via deze website aan. We hebben een groot netwerk energie adviseurs waardoor u snel een afspraak kunt maken en uw energielabel voor uw woning opgeleverd kunt krijgen.

Een energielabel voor uw woning is al lange tijd verplicht. Althans, het is een verplichting een geldig energielabel aanwezig te hebben bij een woning transactiemoment. De verkopende partij van een woning dient een geldig energielabel te verzorgen. Sinds 1 januari 2021 is de regelgeving hieromtrent gewijzigd en gaat het aanvragen van een energielabel anders dan voor deze genoemde datum.

Energielabel verplicht bij verkoop huis

Een energielabel is verplicht bij de verkoop van een huis. Bedoelt om de woningkoper inzicht te geven in het energieverbruik van de woning. Daarmee staat het energielabel in nauw verband met de woningwaarde. Hoe energiezuiniger de woning, hoe meer aantrekkelijk het is om te kiezen voor de betreffende woning. Een laag energieverbruik betekent immers ook lagere verbruikerskosten en een comfortabele leefomgeving.

Regelgeving aanvragen energielabel

Anderzijds heeft het energielabel ook een aanjagende functie voor de eigenaar van de woning. Namelijk om te stimuleren de woning energiezuiniger te maken en in te zetten op een comfortabelere leefomgeving. Dat is dan ook precies de reden waarom de regelgeving per 1 januari 2021 veranderd is omtrent het aanvragen van een energielabel. Het is zeker nog steeds een verplichting, maar de regelgeving is meer toegespitst geworden op de juistheid van het energielabel.

Inspectie van de woning

Waar de woningeigenaar eerst met wat digitale documenten zelf een energielabel kon aanvragen, zij het dan wel met een beoordeling van een deskundige op afstand, dient er nu een gediplomeerd inspecteur de woning te bezoeken. Tijdens het bezoek, wat circa een uur duurt bij een woning tot 1000m3, wordt de woning visueel aan binnen- en buitenzijde gecontroleerd en aan de hand van verschillende apparatuur worden er metingen verricht. Op die manier worden onder andere de RC-waardes in kaart gebracht en de aanwezige apparatuur vastgesteld.

Oorsprong van het energielabel

De overheid heeft dus een groter belang gehecht aan de juistheid van de energielabels, wat de oorsprong vindt in het klimmaatakkoord. Een betere beoordeling van de energielabels geeft een reëler beeld van de stand van zaken en zal de woningeigenaar meer stimuleren zich in te spannen om de woning energiezuiniger te maken. Deze regelgeving beoogd daarmee impliciet minder CO2 uitstoot. Bovengenoemde uitleg schetst waarom een energielabel verplicht is bij de verkoop van een huis.

energielabel verplicht bij verkoop huis

Wat als het energielabel ontbreekt?

Het hebben van een energielabel is een verplichting van de verkopende partij van de woning. Maar wat is dan de consequentie als het energielabel ontbreekt? De partij die verantwoording draagt voor het aanwezig zijn van het energielabel riskeert een boete indien het energielabel ontbreekt. Daarnaast maakt de verkopende partij het lastiger voor de kopende partij. Die zijn keuze voor een woning onder andere ook zal baseren op het energielabel voor de betreffende woning. Overigens dient een energielabel niet alleen bij de verkoop van een woning aanwezig te zijn, maar ook wanneer een woning verhuurd wordt.

Energielabel verplicht bij verkoop huis

Doordat er een strengere regelgeving vanaf 1 januari 2021 van kracht is, worden de eisen omtrent het energielabel ook aangescherpt. In tegenstelling tot voorheen dient de inspecteur de woning te bezoeken. Maar ook de eisen die worden gesteld aan de inspecteur zijn fors aangescherpt. De inspecteur dient in het bezit van de juiste papieren te zijn en is echt een deskundige op het gebied van energie advies voor woningen. Om de kwaliteit van de deskundigen te borgen worden zij steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij nalatigheid of een onjuiste beoordelingen wordt de deskundige hierop aangesproken en gelden er logische consequenties. De kwaliteitsborging is daarmee behoorlijk gestegen ten opzichte van de periode voor 1 januari 2021.

Een energielabel voor uw woning aanvragen? Omdat u benieuwd bent hoe uw woning ervoor staat of omdat u uw huis gaat verkopen of verhuren? Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven. Onze planningsafdeling neemt contact met u op en er wordt een datum en tijd gepland die u gelegen komt. Nadat de inspecteur uw woning heeft bezocht krijgt u binnen 24 uur, tijdens werkdagen, het energielabel opgeleverd. Kosten hiervoor zijn, inclusief BTW: € 290,-. Dit bedrag is van toepassing op woningen tot 500m3. Voor elke 100m3 bovenop de 500m3, rekenen we een meerprijs van € 25,-, inclusief BTW. Voor meer informatie over de verplichting van het energielabel neemt u contact met ons op via: info@energielabel-kopen.nl of de contactpagina.

Deze website is een entiteit van Homekeur B.V.

energielabel verplicht bij verkoop huis