In 3 eenvoudige stappen een energielabel voor uw eigen woning

Een energielabel aanvragen voor uw woning is zo ingewikkeld niet. Vanuit Energielabel Kopen ontzorgen we u graag. Nadat u contact heeft opgenomen met ons, bijvoorbeeld door inschrijving onderaan deze pagina, nemen wij contact met u op voor een afspraak en gaat het balletje rollen. Via deze pagina geven we u meer informatie over te nemen stappen voor het aanvragen van een energielabel eigen woning / huis en leest u meer over de inhoudelijke kant van het label.

Wanneer u een woning gaat verkopen of verhuren, dient u een geldig energielabel aanwezig te hebben bij het woningtransactiemoment. Dat is de plicht van de woningverkopen of woningverhuurder. Niet van de koper of huurder. Een andere reden kan zijn dat u geïnvesteerd hebt in de verduurzaming van uw woning en wilt weten welk energielabel uw huis toebehoort na de gedane inspanningen.

In 3 eenvoudige stappen een energielabel voor uw eigen woning.

1. Het maken van een afspraak

Nadat u de keuze heeft gemaakt een nieuw energielabel aan te vragen kunt u via deze website eenvoudig uw gegevens achterlaten. Bijvoorbeeld via het formulier onderaan deze pagina. Wilt u eerst nog wat verder rondkijken op deze website, dan kan het via de pagina ‘label aanvragen’. Te vinden vanuit de homepage en de menubalk. Via het formulier laat u uw naam en adres achter. Als ook uw contactgegevens en gewenste datum voor een afspraak. Wij ontvangen deze gegevens en onze planningsafdeling neemt vervolgens contact met u op voor het definitief maken van een afspraak. Uiteraard op een moment dat u gelegen komt. Doordat wij een groot netwerk inspecteurs beschikbaar hebben, met een landelijke dekking, kunnen we vrijwel altijd snel bij u langs komen om de woning te inspecteren.

2. Inspectie

De tweede stap voor het aanvragen van een energielabel eigen woning / huis is de inspectie van uw woning door een gediplomeerd inspecteur. De inspectie wordt uitgevoerd op de door uw gewenste datum en tijdstip, zoals beschreven in stap één. De inspecteur is een deskundige die uw woning inspecteert is hiervoor opgeleid en heeft de juiste diploma’s op zak. Inspecteurs worden steekproefsgewijs gecontroleerd, waarmee de kwaliteit van de energielabels wordt gewaarborgd. Het bezoek van de inspecteur duurt circa één uur. Uitgaand van een woning tot 1000m3. Soms duurt een inspectie iets langer, soms iets korter. Dat hangt onder meer af van het type woning en de precieze grootte.

Energielabel eigen woning / huis

Tijdens de inspectie wordt de woning zowel aan de binnenzijde- als aan de buitenzijde visueel gecontroleerd. Daarnaast verricht de inspecteur metingen met apparatuur die daarvoor speciaal is bestemd. Zoals de RC-waardes van de beglazing en voor het opmeten van verschillende ruimtes. Ook bekijkt de inspecteur de aanwezige installaties. Er wordt niet gekeken naar de bouwtechnische staat van het huis, maar alleen naar zaken die relevant zijn voor het vaststellen van het juiste energielabel.

3. Registratie

Nadat de inspecteur uw woning heeft bezocht worden alle gegevens verwerkt en berekend in een softwareprogramma. Vandaaruit wordt het juiste energielabel vastgesteld. Nadat het energielabel is vastgesteld wordt de opname afgemeld en geregistreerd bij de relevante instanties. Zoals de kadasters en overheden. U kunt het energielabel, tijdens werkdagen 24 uur nadat de inspecteur uw woning heeft bezocht, verwachten. Het energielabel heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Kortom. In drie eenvoudige stappen een energielabel eigen woning / huis.

energielabel eigen woning / huis

Waarom een energielabel?

Een energielabel heeft hoofdzakelijk twee functies. Enerzijds om de kopende partij informeren over de duurzaamheidsstatus van de woning, en daarmee de kosten voor de te verbruiken energie. En anderzijds om de woningeigenaar te motiveren zich in te spannen zijn woning te verduurzamen. Dat is immers beter voor het milieu en beter voor de waarde van de woning. Sinds 1 januari 2021 is de regelgeving veranderd. Voor deze periode was het niet nodig dat een inspecteur de woning bezocht, maar kon het worden afgedaan door de inzet van een deskundige op afstand.

Gewijzigde regelgeving energielabel

De kwaliteit van de energielabels waren daardoor in veel gevallen ondermaats. Dat geeft geen goed beeld van de daadwerkelijk situatie en helpt niet meer de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord te bereiken. De overheid heeft om die reden besloten de regelgeving per 1 januari 2021 te wijzigen. Desondanks blijft het mogelijk in drie eenvoudige stappen een energielabel eigen woning / huis aan te vragen.

Deze website is een entiteit van Homekeur B.V.

energielabel eigen woning / huis

energielabel eigen woning / huis