Definitief energielabel aanvragen in 2021?

Er is veel verwarring ontstaan over de regelgeving rondom het energielabel voor woningen in 2021. Dit heeft gezorgd voor veel onzekerheid bij zowel consumenten als bedrijven binnen de sector. Gelukkig is er sinds november 2020 duidelijkheid. Via deze pagina brengen wij u helemaal op de hoogte van de geldende regelgevingen en nemen wij u mee in het verhaal rondom het definitief energielabel aanvragen.

Direct aanmelden

Direct aanmelden voor het energielabel? Scroll dan direct na beneden. Onderaan deze pagina vindt u het aanmeldformulier voor het aanvragen van een energielabel. Nadat u het formulier heeft ingevuld nemen wij contact met u op en verzorgen de verdere afhandeling.

Definitief energielabel aanvragen

Komt er wel nieuwe regelgeving voor het energielabel? Of komt de nieuwe regelgeving er niet? Wie het nieuws in het najaar van 2020 gevolgd heeft weet dat de overheid weinig duidelijkheid heeft geboden. Een spannende tijd voor consumenten. Maar vooral ook voor ondernemers die dagelijks te maken hebben met het energielabel. Kunnen we wel/niet die investering doen om de consumenten te bedienen binnen de nieuwe regelgeving? Regeringspartijen dienden zelf amendementen in op het wetsvoorstel rondom de nieuwe regelgeving, maar uiteindelijk bleek er weinig schot in de zaak. Gelukkig kwam in november 2020 wel de broodnodige duidelijkheid. De nieuwe regelgeving wordt per 1 januari 2021 van kracht. Voordat we ingaan op het definitief energielabel aanvragen, eerst meer over de oorsprong van het energielabel.

Oorsprong van het energielabel

Het energielabel voor woningen is sinds 1 januari 2008 verplicht gesteld, dan wel bij een transactiemoment van woningen, ouder van tien jaar. Het label is verdeeld in verschillende categorieën, van A++ tot G. Bij een woning met een A++ label ligt het energieverbruik zeer laag en bij een woning met het label G, ligt het verbruik zeer hoog. Het energielabel is in het leven geroepen met het oog op het minder uitstoten van CO2. Maar ook om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Het energielabel zou een goed beeld moeten geven van de energiezuinigheid in woningen in Nederland. Daarnaast geeft het de kopende partij een beeld van de energiekosten van de te kopen of te huren woning.

Veranderde regelgeving sinds 1 januari 2021

Sinds 2008 is de regelgeving met regelmaat op de schop gegaan. Ondanks de wisselende regelgevingen functioneerde het label voor woningen ondermaats voor de nieuwe regelgeving van 1 januari 2021. Daardoor werd het beeld van de energiezuinigheid van woningen vertroebeld. De belangrijkste reden hiervoor was de kosten van het energielabel. Voor de consument mocht dit tot maximaal € 20,- kosten. Voor dat geld kon een inspecteur echter nauwelijks goed werk leveren.

Gezien het klimmaatakkoord kwam bij de overheid het besef stappen te moeten ondernemen. Daarin werd ook het energielabel voor woningen meegenomen. Doel: het terugdringen van de CO2 uitstoot zodat het klimmaatakkoord gehaald kan worden. En indirect het stimuleren van woningeigenaren om de woning te verduurzamen. Een beter energielabel betekent immers ook een hogere woningwaarde.

Definitief energielabel aanvragen

De grootste bottleneck voor het afleveren van kwalitatieve energielabels was de prijs. De overheid heeft besloten dat de consumentenprijs daarom moet stijgen. De prijs voor het aanvragen van een energielabel via deze website bedraagt: € 349,-, inclusief BTW. Dit bedrag is van toepassing voor woningen tot 500m3. Voor elke 100m3 boven de 500m3 wordt er een meerprijs van € 25,- inclusief BTW in rekening gebracht. Voor dat bedrag kan een inspecteur beter werk leveren doordat er meer tijd beschikbaar is. Daarmee zit ook gelijk het verschil met de regelgeving voor 1 januari 2021. De inspecteur is sinds die nieuwe regelgeving verplicht de woning daadwerkelijk te komen inspecteren.

definitief energielabel aanvragen

Stappen aanvragen energielabel

Het definitief energielabel aanvragen? Dat kan heel eenvoudig. We leggen het uit aan de hand van drie stappen, namelijk: Afspraak maken, Inspectie en oplevering van het energielabel.

  1. Bij de eerste stap voor het definitief energielabel aanvragen bent u in de eerste instantie aan zet. Gedurende de rest van het proces zullen wij u ontzorgen. De eerste stap zet u door het formulier via deze website in te vullen. Onderaan deze pagina, of op de pagina ‘Energielabel aanvragen’. Vervolgens nemen wij contact met u op en plannen we een afspraak.
  2. De tweede stap betreft de inspectie aan uw woning. Hiervoor komt een inspecteur te plaatse. Gemiddeld duurt inspectie een uur (voor woningen tot ongeveer 500m3). Met specialistische apparatuur worden er verschillende metingen verricht en de data wordt verwerkt in onze softwareprogramma’s.
  3. Vrij snel na het bezoek aan uw woning leveren wij het energielabel op en melden we het nieuwe label aan bij de overheidsinstanties. Daarmee is het definitief energielabel aanvragen afgerond.

Meer weten?

Kijk verder op deze website of stuur een mail naar: info@energielabel-kopen.nl.
Deze website is eigendom van Homekeur B.V.

definitief energielabel aanvragen

Definitief energielabel aanvragen