Overdreven kosten voor het energielabel

ATR gaat uit van schromelijk overdreven kosten voor het expertlabel Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft zich met een advies gebaseerd op foute aannames op een ondeskundige wijze gemengd in de discussie over het energielabel. Door diverse onjuistheden en het selectief gebruiken van onderdelen uit een EIB-onderzoek, schetst het ATR een beeld van de kosten […]